Przejdź do treści

INCOTERMS 2020 – jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

650  +VAT

Termin: 4.04.2024

Szkolenie online

INCOTERMS 2020 – bez tajemnic! Wybitny ekspert omówi ich nową strukturę wewnętrzną, zmiany kolejności i nazwy reguł, zasady prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontaktach handlowych oraz – wraz z uczestnikami –  przeanalizuje poszczególne reguły INCOTERMS w ich praktycznym wymiarze.

Specjalistyczne szkolenie z elementami praktycznych warsztatów, stanowiące pogłębioną analizę poszczególnych reguł INCOTERMS 2020 w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą  między sprzedającym a kupującym.

Prowadzący

Jarosław Hermanowski

Wybitny ekspert – jedyny w Polsce trener INCOTERMS akredytowany przez Międzynarodową Izbę  Handlową w Paryżu. Doświadczony dydaktyk, autor oraz prelegent licznych szkoleń dla kadry zarządzającej, handlowców i pracowników działów spedycji i logistyki. Autor szeregu opracowań specjalistycznych w zakresie handlu zagranicznego.

 

Program

1. Wprowadzenie:
– Krótka historia Incoterms;
– Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia: dostawa, własność, ryzyko);
2. Nowości i różnice w Incoterms® 2020:
– Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
– Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
– Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
– Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
– Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA (A6/B6);
– Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
– Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
– Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
– Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
– Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
– brak informacji o wersji Incoterms;
– negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
– błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
– możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
– Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
– Którą regułę wybrać?
– Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.
7. Incoterms® 2020 a umowa przewozu.
8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020

oraz:

9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)
10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 4 kwietnia 2024 r., w godzinach: 9.00-15.30, z uwzględnieniem przerw.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule online, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w szkoleniu zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników.

Cena: Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 650 zł netto (+ VAT).

W cenie szkolenia zapewniamy:
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w szkoleniu

– uiszczenia przedpłaty za udział w szkoleniu w terminie do dnia 29.03.2024 r.

Przedpłaty, obejmującej 100 % ceny udziału w szkoleniu, należy dokonać na konto:

NeoAkademia Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3902 7904 9193 tytułem: udział (ilość osób) w szkoleniu w dn. 4.04.2024 r.

Na Państwa życzenie prześlemy proformę na kwotę przedpłaty (w razie potrzeby prosimy o taką informację wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego).

W przypadku braku możliwości uiszczenia przedpłaty bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego podejścia w zakresie rozliczeń finansowych.