Przejdź do treści

Ograniczenia pozataryfowe i nadzór rynku w praktyce. Webinarium

349  +VAT

Termin: 5.10.2023

Webinarium

Praktyczny i unikalny webinar prowadzony przez uznaną ekspertkę, przez wiele lat pełniącą kierownicze funkcje w Administracji Celno-Skarbowej.

Praktyczny webinar przeznaczony dla podmiotów importujących do Polski towary objęte środkami nadzoru rynku, podczas którego:

• przedstawione zostaną zasadnicze wymagania w imporcie wybranych grup towarowych;
• wskazany zostanie tryb postępowania z towarami, które nie spełniają zasadniczych wymagań;
• omówione zostanie aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne w zakresie ograniczeń pozataryfowych.

Uczestnictwo w webinarze gwarantuje:
– nabycie wiedzy umożliwiającej prawidłowe skompletowanie dokumentacji wymaganej w imporcie towarów
– ograniczenie ryzyk prawnych i finansowych
– ograniczenie ryzyk związanych z wydłużeniem odpraw celnych.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wykładowca

Anna Małłek

Doświadczona ekspertka przez kilkadziesiąt lat związana ze Służbą Celną. Doświadczenie w obszarze ceł, zagadnień z zakresu taryfy celnej i klasyfikacji taryfowej, wartości celnej oraz ograniczeń pozataryfowych zdobywała w trakcie wieloletniej pracy w administracji celnej na kierowniczych stanowiskach. Aktywna uczestniczka i doświadczona prelegentka licznych szkoleń dla przedsiębiorców i funkcjonariuszy celno-skarbowych w zakresie celnych aspektów międzynarodowego obrotu towarowego. Była wieloletnim trenerem i egzaminatorem w Krajowej Szkole Skarbowości.

 

 

 

Program

1. Unijny system nadzoru rynku – wprowadzenie
2. Wymagania dla wyrobów medycznych, w tym klasyfikacja oraz wymagane dokumenty i oznaczenia.
3. Wybrane wymagania dla sprzętu elektrycznego, w tym wymagane dokumenty i oznaczenia.
4. Zasadnicze wymagania dla maszyn, w tym wymagane dokumenty i oznaczenia.
5. Zasadnicze wymagania dla zabawek, w tym wymagane dokumenty i oznaczenia.
6. Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia, że towar nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań – praktyka organów celno-skarbowych.
7. Wybrane, aktualne orzecznictwo.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 5 października 2023 r., w godzinach 10.00 – 11.30

Webinarium zostanie przeprowadzone w formule on-line, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w webinarium zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników.

Cena: Cena udziału 1 osoby w webinarium wynosi 349 zł netto (+ VAT).

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w webinarium

– uiszczenie przedpłaty za udział w szkoleniu w terminie do dnia 29 września 2023 r.

Przedpłaty, obejmującej 100 % ceny udziału w szkoleniu, należy dokonać na konto:

NeoAkademia Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3902 7904 9193 tytułem: udział (ilość osób) w webinarium w dn. 5 października 2023 r.

Na Państwa życzenie prześlemy proformę na kwotę przedpłaty (w razie potrzeby prosimy o taką informację wraz z przesłaniem  formularza zgłoszeniowego).

W przypadku braku możliwości uiszczenia przedpłaty bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego podejścia w zakresie rozliczeń finansowych.