Przejdź do treści

WHT – podatek u źródła w świetle zmieniających się przepisów

649  +VAT

Termin: 15.05.2024

Szkolenie online

Praktyczny webinar, którego uczestnicy dowiedzą się, m.in.: jak odnaleźć się w skomplikowanych regulacjach dotyczących podatku u źródła, jak zabezpieczyć interes płatnika w przypadku płatności transgranicznych oraz czy organy podatkowe dopuszczają stosowanie międzynarodowego podejścia.

 

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytanie jak podejść do rozliczeń WHT w kontekście zmieniających się przepisów, rygorystycznej wykładni organów podatkowych oraz kształtującej się linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przewidziano czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Prowadzący

Katarzyna Charchut-Moykowska

Doświadczona ekspertka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych.
W trakcie dotychczasowej pracy zajmowała się głównie podatkowymi aspektami restrukturyzacji grup kapitałowych i spółek (w szczególności w zakresie przenoszenia aktywów / przedsiębiorstwa, połączeń, podziałów, przekształceń spółek itp.) oraz post-restrukturyzacyjnej konsolidacji biznesu.
Katarzyna prowadziła również liczne przeglądy podatkowe oraz badania due diligence. W ramach bieżącego doradztwa wspierała klientów w implementacji nowych przepisów podatkowych (w szczególności z zakresie CIT, MDR, WHT).W swojej karierze zawodowej doradzała licznym grupom kapitałowym (polskim oraz zagranicznym), w tym notowanym na giełdach papierów wartościowych.
Swoje doświadczenie zdobywała w największych firmach doradztwa podatkowego w Polsce. Po ponad dekadzie świadczenia usług w ramach firm konsultingowych zdecydowała o kontynuacji swojej kariery jako doradca wewnętrzny. Jednocześnie, swoim doświadczeniem dzieli się w ramach prowadzonych szkoleń głównie z tematyki opodatkowania reorganizacji, podatków międzynarodowych, CIT (w tym WHT) oraz MDR. Posiada tytuł radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

 

Program

1. Ogólne zasady opodatkowania płatności transgranicznych podatkiem źródła (WHT)
2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – stosowanie
3. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
4. Rezydencja podatkowa
5. Polskie regulacje dotyczące poboru WHT
6. Certyfikat rezydencji – definicja, forma, okres ważności
7. Nowe zasady rozliczeń WHT:
• Definicja rzeczywistego właściciela
• Płatności powyżej 2 mln PLN – postępowanie
• Pay & refund – zasady ogólne
• Objaśnienia podatkowe w zakresie WHT
• Należyta staranność w WHT
• Możliwość stosowania look-through approach
• Koncepcja consolidated substance
8. Zwolnienie płatności z opodatkowania WHT „u źródła”, w tym opinia o stosowaniu preferencji, oświadczenie członków zarządu
9. Zasady opodatkowania: dywidend, odsetek, należności licencyjnych i usług niematerialnych
10. Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie płatności WHT
11. Sesja pytań i odpowiedzi

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 15 maja 2024 r., w godzinach: 9.30-14.00, z uwzględnieniem przerw.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule online, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w szkoleniu zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników.

Cena: Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 649 zł netto (+ VAT).

W cenie szkolenia zapewniamy:
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w szkoleniu

– uiszczenia przedpłaty za udział w szkoleniu w terminie do dnia 10.05.2024 r.

Przedpłaty, obejmującej 100 % ceny udziału w szkoleniu, należy dokonać na konto:

NeoAkademia Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3902 7904 9193 tytułem: udział (ilość osób) w szkoleniu w dn. 15.05.2024 r.

Na Państwa życzenie prześlemy proformę na kwotę przedpłaty (w razie potrzeby prosimy o taką informację wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego).

W przypadku braku możliwości uiszczenia przedpłaty bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego podejścia w zakresie rozliczeń finansowych.