Przejdź do treści

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak skutecznie zastrzec dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

249  +VAT

Termin: 29.11.2023

Szkolenie online

W ramach szkolenia uznane ekspertki wskażą jak w praktyce zastosować zasady zastrzegające tajemnicę przedsiębiorstwa oraz jak wykazać i udowodnić spełnienie przesłanek, aby prawdopodobieństwo odtajnienia było jak najmniejsze.

W ramach tego szkolenia online uczestnicy zdobędą wiedzę jak skuteczne zastrzegać tajemnicę przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w postępowaniu – tak aby Zamawiający czy też konkurencyjny Wykonawca nie mogli doprowadzić do odtajnienia tych informacji. Uczestnicy szkolenia poznają zasady i przesłanki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach oraz praktyczne aspekty tego jak chronić informacje niejawne.

 

 

 

Prowadzący

Katarzyna Buchowiecka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych zdobywa nieprzerwanie od 1997 roku – zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i wprost na salach sądowych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem dydaktycznym w tym zakresie.

Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi obsługa procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych – w tym zakresie świadczy kompleksowe usługi zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających.

Z powodzeniem prowadzi postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Na jej koncie znajduje się już kilkaset spraw, z których większość została rozstrzygnięta na korzyść Klienta.

Katarzyna Baran

Absolwentka i coroczna stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 roku Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi prawo cywilne oraz  prawo gospodarcze – w tym prawo zamówień publicznych. Doradza Klientom w przygotowaniu strategii działań procesowych, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. W zakresie zamówień publicznych współpraca obejmuje świadczenie usług prawnych w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno od strony Wykonawców, jak i Zamawiających.

Program

1. Omówienie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Omówienie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Omówienie przesłanek objęcia określonych informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie ustawy Pzp.
4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli jak sporządzić prawidłowe uzasadnienie utajnienia.
5. Katalog dokumentów, które mogą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę.
6. Jak zastrzec dokumenty składane po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w trakcie realizacji umowy.
7. Omówienie aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.
8. Ewentualne odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 29 listopada 2023 r., w godzinach: 10.00-12.00.

Szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w szkoleniu zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników

Cena: Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 249 zł netto (+ VAT).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w szkoleniu

– uiszczenia przedpłaty za udział w szkoleniu w terminie do dnia 21.11.2023 r.

Przedpłaty, obejmującej 100 % ceny udziału w szkoleniu, należy dokonać na konto:

NeoAkademia Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3902 7904 9193 tytułem: udział (ilość osób) w szkoleniu w dn. 29.11.2023 r.

Na Państwa życzenie prześlemy proformę na kwotę przedpłaty (w razie potrzeby prosimy o taką informację wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego).

W przypadku braku możliwości uiszczenia przedpłaty bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego podejścia w zakresie rozliczeń finansowych.