Przejdź do treści

Zamówienia podprogowe w instytucjach kultury

249  +VAT

Termin: 12.12.2023

Szkolenie online

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur związanych z udzielaniem przez jednostki kultury zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp z uwagi na próg kwotowy. Uczestnicy dowiedzą się również jak przygotować lub zmodyfikować wewnętrzne procedury, a w szczególności regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.

W instytucjach kultury bardzo często mamy do czynienia z wydatkami, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł, a w związku z tym, występuje proces udzielania tzw. zamówień podprogowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zgodnie z przepisami przeprowadzić i udokumentować taką procedurę. Ponadto w drugiej części szkolenia omówiony zostanie regulamin zamówień podprogowych w instytucji kultury (jak powinien wyglądać oraz co powinno się z nim znaleźć) – co pomoże uczestnikom szkolenia w przygotowaniu czy dostosowaniu procedur we własnych jednostkach.

 

 

 

Prowadzący

Katarzyna Buchowiecka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych zdobywa nieprzerwanie od 1997 roku – zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i wprost na salach sądowych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem dydaktycznym w tym zakresie.

Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi obsługa procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych – w tym zakresie świadczy kompleksowe usługi zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających.

Z powodzeniem prowadzi postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Na jej koncie znajduje się już kilkaset spraw, z których większość została rozstrzygnięta na korzyść Klienta.

Katarzyna Baran

Absolwentka i coroczna stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 roku Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi prawo cywilne oraz  prawo gospodarcze – w tym prawo zamówień publicznych. Doradza Klientom w przygotowaniu strategii działań procesowych, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. W zakresie zamówień publicznych współpraca obejmuje świadczenie usług prawnych w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno od strony Wykonawców, jak i Zamawiających.

Program

1. Szacowanie zamówień podprogowych.
2. Jak udzielić zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.
3. Czy wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł jest konieczne?
4. Jak przygotować regulamin zamówień podprogowych w instytucji kultury i co powinno się w nim znaleźć.
5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 12 grudnia 2023 r., w godzinach: 10.00-12.00.

Szkolenie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w szkoleniu zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników

Cena: Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 249 zł netto (+ VAT).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w szkoleniu

– uiszczenia przedpłaty za udział w szkoleniu w terminie do dnia 5.12.2023 r.

Przedpłaty, obejmującej 100 % ceny udziału w szkoleniu, należy dokonać na konto:

NeoAkademia Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3902 7904 9193 tytułem: udział (ilość osób) w szkoleniu w dn. 12.12.2023 r.

Na Państwa życzenie prześlemy proformę na kwotę przedpłaty (w razie potrzeby prosimy o taką informację wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego).

W przypadku braku możliwości uiszczenia przedpłaty bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego podejścia w zakresie rozliczeń finansowych.