Przejdź do treści
FORMLULARZ ZGŁOSZENIOWY - Krok 1 z 4
Wybierz szkolenie z listy. Możesz zarejestrować się na jedno szkolenie. Aby zarejestrować się na kolejne szkolenie, należy otworzyć kolejny formularz.
PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA, ZOSTANIE ON WYSŁANY NA E-MAIL OSOBY DO KONTAKTU, CO UMOŻLIWI JEGO WYDRUKOWANIE.
Do osoby wskazanej w tym polu będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem. Osoba upoważniona do kontaktu zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco informacji dotyczących szkolenia uczestnikom szkolenia. W przypadku braku wypełnienia tej części – informacje będą przekazywane bezpośrednio zgłoszonym uczestnikom.