Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Zależy nam, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy Państwu naszą Politykę Prywatności i Zaufania.

1. Gromadzenie danych w witrynie www.neoakademia.pl, należącej do Akademia Cła Podatków i Prawa Sp. z o.o. – nazwa handlowa: NeoAkademia

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

  • ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
  • ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
  • prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Użytkownicy, którym zależy tylko na przeglądaniu opublikowanych na stronie www.neoakademia.pl treści i dostępnych materiałów, nie zgłaszający chęci udziału w szkoleniu – mogą pozostawać anonimowymi gośćmi.

Zgłaszając chęć uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub wypełniając formularz kontaktowy przekazują nam Państwo dane osobowe.

Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w naszej witrynie  wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

– jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Akademii Cła Podatków i Prawa Sp. z o.o. – dalej: NeoAkademii.

–  w celu realizacji szkolenia, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności.

2. Przeglądanie witryny

Każdy kto odwiedza witrynę www.neoakademia.pl pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług (np. zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego) Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy też nie.

3. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

4. Używanie “cookies” (ciasteczek)

Z witryny www.neoakademia.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane “cookies” (“ciasteczka”). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach. Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

5. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą

Nie przesyłamy Użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. “nieoczekiwanych wiadomości”.  Zasadniczymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są:

  • powiadomienie otrzymania wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie,
  • potwierdzenia i informacje organizacyjne dotyczące danego szkolenia,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytania.

Natomiast każdemu, kto chce otrzymywać systematycznie informacje o szkoleniach NeoAkademii umożliwiamy wyrażenie stosownej zgody poprzez wypełnienia odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym lub kontaktowym . W każdej chwili każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania ww. informacji. W tym celu należy skontaktować się z administratorem witryny  www.neoakademia.pl i poinformować go o swej decyzji.

6. Zmiany w Polityce prywatności i zaufania. Informacja kontaktowa

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.

Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Użytkowników. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji Użytkowników serwisu.

Aktualizacje:
Dokument Polityka Prywatności został ostatnio zaktualizowany 2021-11-22.