Przejdź do treści

Szkolenia dedykowane opracowujemy dla konkretnych podmiotów, uwzględniając specyfikę ich działalności. Programy szkoleń dedykowanych przygotowuje starannie dobrany zespół ekspercki, dostosowując tematy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Istnieje również możliwość – po odpowiednich dostosowaniach – przeprowadzenia większości szkoleń oferowanych na stronie NeoAkademii jako szkolenia otwarte, w formule szkoleń dedykowanych dla konkretnych podmiotów gospodarczych.

 Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wybrane obszary dedykowanych szkoleń:

 • Podstawy VAT i wszelkie aspekty związane z tym podatkiem.
 • VAT w obrocie międzynarodowym.
 • Zmiany w VAT i ich praktyczne implikacje.
 • Cło i podatki w międzynarodowym obrocie towarowym. Wybrane zagadnienia oraz najnowsze zmiany w przepisach).
 • Cło oraz VAT w spedycji i logistyce (szkolenie dla osób odpowiadających za usługi logistyczno-spedycyjne).
 • Transakcje łańcuchowe na gruncie podatków i ceł.
 • Podstawowe aspekty i przepisy regulujące zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi (cło, VAT, akcyza, statystyka, inne regulacje).
 • Podstawy cła i wszelkie aspekty w zakresie regulacji celnych.
 • Elementy kalkulacyjne służące do ustalania należności przywozowych w imporcie towarów (taryfa celna, wartość celna, pochodzenie, podstawa opodatkowania).
 • Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym z krajami trzecimi.
 • Zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie.
 • Klasyfikacja towarów i usług– podstawowe zasady i jej znaczenie na gruncie ceł, podatków i innych przepisów.
 • E-commerce – aspekty podatkowe oraz celne.
 • INTRASTAT – podstawy.
 • Reguły INCOTERMS
 • Brexit i jego implikacje celno-podatkowe.
 • Należyta staranność w VAT, CIT oraz w cle.
 • Strategie i wewnętrzne procedury podatkowe.
 • Raportowanie schematów podatkowych.
 • Prawo pracy.