Przejdź do treści
POLECAMY!

Rachunkowość w pigułce | Pakiet webinarów 1-3

499  +VAT

Termin: 8,15,22.10.2024

Pakiet szkoleń on-line

Pakiet trzech dwugodzinnych spotkań, których przedmiotem jest omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne i jej praktyczne zastosowanie.

Pakiet trzech dwugodzinnych spotkań, których przedmiotem jest omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne i jej praktyczne zastosowanie.

Rachunkowość w pigułce I 
Termin: 8 października 2024 r, godz. 10:00 – 12:00

Rachunkowość w pigułce II
Termin: 15 października 2024 r, godz. 10:00 – 12:00

Rachunkowość w pigułce III
Termin: 22 października 2024 r, godz. 10:00 – 12:00


Kup pakiet trzech webinarów za jedyne 499 PLN + VAT!
W pakiecie taniej! 499 PLN + VAT zamiast 597 PLN + VAT!

Prowadząca

Magdalena Zima

Certyfikowany Główny Księgowy, dyrektor w TAXENO Sp. z o.o., ekspertka w obszarze usług podatkowo-księgowych i finansowych, posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze firm, zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym.

Program

Rachunkowość w pigułce I 
Termin: 8 października 2024 r, godz. 10:00 – 12:00

1. Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości
• Podstawowe pojęcia związane z rachunkowością
• Podstawowe zasady rachunkowości
• Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
• Konto księgowe jako podstawowe narzędzie ewidencji księgowej

2. Składniki majątku przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
• Klasyfikacja i podział aktywów
• Klasyfikacja i podział pasywów
• Kluczowe kwestie dotyczące zasad sporządzania bilansu

Rachunkowość w pigułce II
Termin: 15 października 2024 r, godz. 10:00 – 12:00

1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa
• Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów
• Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów
• Układ rodzajowy i układ kalkulacyjnych kosztów

2. Bilansowe a podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
• Przychód w prawie bilansowym i podatkowym
• Koszt w prawie bilansowym i podatkowym

Rachunkowość w pigułce III
Termin: 22 października 2024 r, godz. 10:00 – 12:00

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
• Pojęcie środków trwałych w rachunkowości i prawie podatkowym
• Klasyfikacja Środków Trwałych
• Wartości niematerialne i prawne
• Metody amortyzacji środków trwałych
• Wycena bilansowa środków trwałych

2. Kapitały własne i obce (zobowiązania)
• Kapitał własny i jego elementy
• Zobowiązania długoterminowe
• Zobowiązania krótkoterminowe

Informacje organizacyjne

Termin szkoleń: 8, 15, 22 października 2024 r., godz. 10:00-12:00

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule on-line, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w szkoleniu zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników.

Cena: Cena udziału 1 osoby w pakiecie szkoleń wynosi 499 zł netto (+ VAT).

W cenie szkolenia zapewniamy:
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
– imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl
– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w szkoleniu