Przejdź do treści

Kontrakty w handlu zagranicznym – podstawy i aspekty praktyczne

249  +VAT

Termin: 23.05.2024

Webinar

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu kontraktów z kontrahentami zagranicznymi? Jakich klauzul unikać przy wyborze prawa właściwego? Jak sformułować klauzulę arbitrażową w kontrakcie? Webinar stanowi praktyczną pomoc dla osób zaangażowanych w formułowanie zapisów kontraktowych w handlu zagranicznym – zarówno w eksporcie, jak i w imporcie towarów oraz w obrocie wewnątrzunijnym.

Celem webinaru jest wprowadzenie do problematyki zawierania kontraktów w handlu zagranicznym i wskazanie kluczowych klauzul. Podczas webinaru przedstawione zostaną również pomocne źródła prawa (prawo jednolite i lex mercatoria) oraz kwestie związane z prawem właściwym dla kontraktu, kolizyjnym wyborem prawa oraz klauzulą arbitrażową i jej znaczeniem dla rozstrzygania sporów.

Webinar stanowi praktyczną pomoc dla osób zaangażowanych w formułowanie zapisów kontraktowych w handlu zagranicznym – zarówno w eksporcie, jak i w imporcie towarów oraz w obrocie wewnątrzunijnym.

Prowadzony przez doświadczoną ekspertkę i radczynię prawną, posiadającą bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów międzynarodowych.

 

Prowadząca

Natalia Szwajczak

Uznana ekspertka, radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów sektora finansów publicznych. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studia prawa angielskiego i UE (University of Cambridge) oraz studia prawa międzynarodowego i porównawczego (Tilburg University). Wieloletni członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego; ma doświadczenie w zakresie transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym, obsługi prawnej projektów inwestycyjnych (krajowych i zagranicznych) oraz międzynarodowych projektów naukowo-badawczych.

Program

1. Klauzule kontraktowe
• komparycja kontraktu
• klauzule zasadnicze
• klauzule uzupełniające

2. Źródła międzynarodowego prawa handlowego
• prawo jednolite – w tym Konwencja Wiedeńska
• lex mercatoria – zasady prawa oraz tzw. „soft law”

3. Prawo właściwe dla kontraktu
• prawo kolizyjne
• kolizyjny wybór prawa

4. Sądownictwo arbitrażowe
• klauzula arbitrażowa
• sądy arbitrażowe

 

Informacje organizacyjne

Termin: 23 maja 2024 r., godz. 10:00-12:00

Webinar zostanie przeprowadzony w formule on-line, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w webinarze zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników.

Cena: Cena udziału 1 osoby w webinarze wynosi 249 zł netto (+ VAT).

W cenie webinaru zapewniamy:
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
– imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest:
– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl
– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w szkoleniu
– uiszczenia przedpłaty w terminie do dnia 17 maja 2024 r., obejmującej 100 % ceny udziału w szkoleniu, należy dokonać na konto:

NeoAkademia  Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3902 7904 9193 tytułem: udział (ilość osób) w szkoleniu w dn. 23 maja 2024 r.

Na Państwa życzenie prześlemy proformę na kwotę przedpłaty (w razie potrzeby prosimy o taką informację wraz z przesłaniem  formularza zgłoszeniowego).

W przypadku braku możliwości uiszczenia przedpłaty bardzo prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidulanego podejścia w zakresie rozliczeń finansowych.