Przejdź do treści

Zamówienia publiczne od podstaw – z perspektywy Wykonawcy

249  +VAT

Termin: 27.09.2023

Webinarium

Webinar prowadzony przez uznane i doświadczone ekspertki, które przygotują uczestników do prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu, zwiększając szansę na uzyskanie zamówienia.

 

Webinarium, kierowane do osób, które zaczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi i chcą dowiedzieć się jak poprawnie czytać dokumenty zamówienia oraz składać oferty, a także do osób, które już zajmują się takimi procesami w swojej firmie i chcą ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę.

Program webinarium powstał z myślą o firmach, które startują w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego czy też chcą dopiero zacząć zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych. Szkolenie ma pomóc przygotować uczestników do prawidłowego sporządzenia konkurencyjnej oferty przetargowej i unikania błędów, jakie mogą skutkować odrzuceniem oferty z postępowania i utratą możliwości zdobycia dla siebie zamówienia.

Prowadzący

Katarzyna Buchowiecka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych zdobywa nieprzerwanie od 1997 roku – zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i wprost na salach sądowych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem dydaktycznym w tym zakresie.

Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi obsługa procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych – w tym zakresie świadczy kompleksowe usługi zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających.

Z powodzeniem prowadzi postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Na jej koncie znajduje się już kilkaset spraw, z których większość została rozstrzygnięta na korzyść Klienta.

Katarzyna Baran

Absolwentka i coroczna stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 roku Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi prawo cywilne oraz  prawo gospodarcze – w tym prawo zamówień publicznych. Doradza Klientom w przygotowaniu strategii działań procesowych, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. W zakresie zamówień publicznych współpraca obejmuje świadczenie usług prawnych w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno od strony Wykonawców, jak i Zamawiających.

Program

1. Jak czytać dokumenty zamówienia.
2. Jak i kiedy zadać pytania do treści dokumentów zamówienia.
3. Termin związania ofertą – terminy ważne dla Wykonawcy.
4. Jak prawidłowo podpisać ofertę.
5. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów: zasady i zakres uzupełniania, utrata wadium.
6. Zasady udostępniania dokumentacji, komunikacja z Zamawiającym w trakcie postępowania.
7. Co gdy w ofercie wystąpią omyłki.
8. Przesłanki odrzucenia i wykluczenia – błędy najczęściej popełniane przez Wykonawców.
9. Omówienie przysługujących Wykonawcy środków odwoławczych.
10. Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 27 września 2024 r., w godzinach: 10.00-12.30.

Webinarium zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w webinarium zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników

Cena: Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 249 zł netto (+ VAT).

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w webinarium