Przejdź do treści

Zamówienia publiczne od podstaw – z perspektywy Zamawiającego

249  +VAT

Termin: 4.10.2024

Webinarium

Webinar przygotowany przez uznane i doświadczone ekspertki, stanowiący wsparcie w zdobyciu wiedzy, jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym – z pozycji Zamawiającego.

 

Webinarium, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na Zamawiającym w zakresie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nacisk merytoryczny zostanie położony na tryby konkurencyjne – tryby podstawowe oraz przetarg nieograniczony, które w praktyce są najczęściej stosowanymi procedurami.

Prowadzący

Katarzyna Buchowiecka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych zdobywa nieprzerwanie od 1997 roku – zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i wprost na salach sądowych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, z doświadczeniem dydaktycznym w tym zakresie.

Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi obsługa procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych – w tym zakresie świadczy kompleksowe usługi zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających.

Z powodzeniem prowadzi postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Na jej koncie znajduje się już kilkaset spraw, z których większość została rozstrzygnięta na korzyść Klienta.

Katarzyna Baran

Absolwentka i coroczna stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 roku Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi prawo cywilne oraz  prawo gospodarcze – w tym prawo zamówień publicznych. Doradza Klientom w przygotowaniu strategii działań procesowych, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. W zakresie zamówień publicznych współpraca obejmuje świadczenie usług prawnych w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno od strony Wykonawców, jak i Zamawiających.

Program

1. Jak zaplanować postępowanie i oszacować jego wartość?
2. Opis przedmiot zamówienia (jak nie popełnić błędów przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak opisać kryteria równoważności i przedmiotowe środki dowodowe).
3. Wymagania podmiotowe – warunki udziału w postępowaniu, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia, zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego, podmiotowe środki dowodowe.
4. Kryteria oceny ofert – jak je prawidłowo sformułować oraz ocenić.
5. Praktyczne aspekty postępowania w trybie podstawowym (negocjacje, publikacje, terminy).
6. Najważniejsze kwestie procedury unijnej (analiza potrzeb i wymagań, procedura odwrócona, publikacje, terminy).
7. Protokół postępowania oraz zasada jawności postępowania w kontekście obowiązku Zamawiającego do udostępniania dokumentów na wniosek Wykonawcy.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 4 października 2024 r., w godzinach: 10.00-12.30.

Webinarium zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zaproszenia zawierające link do udziału w webinarium zostaną wysłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe uczestników

Cena: Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 249 zł netto (+ VAT).

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest:

– przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: neoakademia@neoakademia.pl

– uzyskanie od Organizatora potwierdzenia rezerwacji udziału w webinarium