Przejdź do treści

Wyświetlanie jednego wyniku

  • Zamówienia podprogowe w instytucjach kultury

    249  +VAT

    Termin: 12.12.2023

    Szkolenie online

    Celem szkolenia jest przedstawienie procedur związanych z udzielaniem przez jednostki kultury zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp z uwagi na próg kwotowy. Uczestnicy dowiedzą się również jak przygotować lub zmodyfikować wewnętrzne procedury, a w szczególności regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.